پیلاتس، علمی در قامت ورزش

معرفی کوتاه پیلاتس :

پیلاتس ﺳﯿﺴﺘﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٩٢٠ ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ورزش در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ژوزف ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺪن ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ وی ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺣﺘﺮام و ﺣﻔﻆ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه او ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪ. روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﭘﯿﻼﺗﺲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ورزش‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻧﻌﻄﺎف و ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم اﻧﺪام‌های ﺑﺪن دارد ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن‌ها را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. اﯾﻦ روش ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺪن و ﻣﻐﺰ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻓﺮاد را در ھﺮ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.

پیلاتس

معمولاً، انسان‌ در دوران كودكي از نعمت رشد طبيعي و متعارف جسماني برخوردار است، اما با شروع دوران بلوغ، جسم افت كرده و شانه‌ها خميده مي‌شوند، عضلات شل و آويزان شده و نيروي بدنی به‌شدت کاهش می‌یابد. برای حفظ نیروی بدن ورزش‌های متفاوتی طراحی شده‌اند و پیلاتس یا کنترولوژی نیز یکی از این ورزش‌ها است.

كساني كه كنترولوژي را براي اولين بار تجربه مي‌كنند، احساس سرخوشی به آن‌ها دست می‌دهد و به نظر می‌آید ذهن آنان پس از سال‌ها، از خواب بيدار شده است. اين روش تمريني از حركات كنترل شده‌اي تشكيل شده كه بين بدن و مغز هارموني فيزيكي ايجاد كرده و توانايي بدن افراد را در هر سن بالا می‌برد.

پیلاتس به شما کمک می‌کند تا بدن خود را بهتر بشناسید، فکر و جسماتان را باهم هماهنگ می‌کند، استرس را کم ‌می‌کند و انرژی را افزایش می‌دهد و در کل ورزشی است برای احساس بهتر و بالا بردن انگیزه، همچنین به بهترین نحو عضلات شما را تقویت می‌کند.

g

علاوه بر اين كساني كه ورزش پيلاتس را انجام می‌دهند خواب بهتر، عصبانيت، استرس و خستگي كمتر خواهند داشت. به دلیل اين‌که، روش تمريني پیلاتس در وضعيت‌هاي ايستاده، نشسته و خوابيده، بدون طي مسافت و پرش و جهش انجام مي‌گيرد، آسيب‌هاي ناشي از صدمات مفصلي كاهش مي‌یابد. تمرین‌های ورزشي در دامنه‌هاي حركتي در وضعيت سه‌گانه گفته شده با اجراي تنفس‌هاي عميق و انقباض‌هاي عضلاني انجام مي‌گيرد.

Untitled-1

در مقالات بعدی شما را با حرکات، ویژگی‌ها و سایر فواید این ورزش بیشتر آشنا می‌کنیم.

شاید دوست داشته باشید

پاسخ دهید

‎آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد‫.‬ ‎فیلد های اجباری با * مشخص شده اند

‎می توانید از تگ های اچ تی ام ال زیر استفاده کنید‫:‬ <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>