فریم‌های متناسب با نوع چهره

فریم-عینک-منایب-با-فرم-چهره

گاهی اوقات با دیدن عینکی که با چهره یک فرد به خوبی ست شده، ما هم به این فکر می‌افتیم که همان عینک را برای خودمان

‎ادامه متن‫...‬